Geschiedenis

We schrijven najaar 1979. In het zuiden van West-Vlaanderen komen enkele mensen in contact met de kernboodschap van Gods Woord. Door onderwijs uit de Bijbel en persoonlijke ervaring raken ze meer-en-meer ervan overtuigd dat God bestaat en zich persoonlijk laat kennen. Hun leven verandert daardoor. Ze vertrouwen zich aan God toe en beleven dat Hij geen onbewogen tiran maar een liefdevolle Vader is die antwoordt op vragen en gebeden en genadig omziet naar mensen, ook in Vlaanderen. Hoewel vrienden in het begin sceptisch en voorzichtig reageren, blijkt na enige tijd dat deze jong gelovigen geen leerstellige brainwash zijn ondergaan, maar een Persoon met hun hart hebben ontmoet: Jezus van Nazareth. Hij is het centrum. Alles andere is secundair.

Vrienden en familie zien hen veranderen. Er groeit een positief getuigenis over deze jonge christenen. Het zijn geen dwepers of mystici, maar waardevolle individuen met elk een ander verhaal en elk een nieuw benijdenswaardig leven in het hart. Vier jaar later, in 1983, is de groep al zo groot geworden dat ze samen de Evangelische Kerk te Ieper oprichten. Dat gebeurt op de Vismarkt. In het centrum van de stad. Daar komen ze samen om een eredienst voor God te vieren. Doordat de kerk blijft groeien, ontstaat er al snel behoefte aan een ruimere locatie. 1987 kiest een deel van de groep ervoor om een nieuwe evangelische kerk als dochtergemeente in Wervik op te richten. Dat zorgt voor nieuwe ademruimte. Tijdelijk tenminste. Na enige tijd is de groep in Ieper opnieuw gegroeid en verhuist ze naar haar huidige locatie: Potijzestraat 69 te Ieper. Het ruime pand dat ze daar aankoopt verbouwt ze in korte tijd tot een luxueus kerkgebouw. Daar krijgt de kerk ook een echte naam: De Hoeksteen. Vanuit de beleefde bouwactiviteiten belijdt zij dat zij zichzelf wil funderen op Christus de hoeksteen. Tot op heden is de kerk op deze locatie in Ieper gevestigd.

Wekelijkse Samenkomsten

Zo. 9:30-11:00: Eredienst

Zie verder onze agenda

Gegevens Samenkomsten

Evangelische Kerk De Hoeksteen

Potijzestraat 69 • 8900 • IEPER

Tel. 057 21 95 27 • info@ekdehoeksteen.be

IBAN BE09 0018 5419 9557


Privacy Statement