Welkom

Als jonge, dynamische christengroep vormen wij samen de Evangelische Kerk De Hoeksteen. Ons hartsverlangen is Gods liefde voor deze schepping zichtbaar te maken in woord en daad. Om dat optimaal te kunnen doen, zijn we als erkende kerk verbonden met verschillende partners, waaronder de Belgische overheid, de stad Ieper, christelijk-nationale netwerken, jeugdkampen en vele andere medechristenen in plaatsen rondom ons.

Vrijblijvend nodigen wij u van harte welkom uit in onze eredienst op zondagochtend of een jeugdactiviteit.

Geloofsbelijdenis Geschiedenis Contactadres

Onze eredienst: Samen vieren

Op zondagochtend vieren we van 9:30-11:00u eredienst. Iedereen is welkom, want Jezus houdt van alle mensen. Jong of oud, dik of dun, het maakt niets uit, zolang oprechte interesse bestaat. Aan kinderen en jongeren bieden we gelijktijdig een eigen programma.

In onze erediensten belijden we Gods liefde en stellen we Jezus Christus leven, kruislijden en opstanding centraal. We zien vooruit naar zijn wederkomst, waar Hij alle dingen herstelt, kijken opzij naar elkaar, vanuit een Godtoegewijd hart en zien omhoog naar de hemel vol dankbaarheid.

Naast de wekelijkse eredienst kent de gemeente de bijzondere momenten, zoals spetterende jeugddiensten, vrolijke huwelijksdiensten, doopdiensten en kinderopdraagdiensten, serene begrafenisdiensten en gezegende lofprijsavonden.

Bezoek verder

Kringen Gebedsmomenten Bijbelgesprekken Preek-downloads

Themajaar 2017: Alles nieuw!

God zegt: 'Zie, Ik maak alles nieuw.' Die vernieuwing begint al als God aan Adam en Eva kleren schenkt en hen de belofte geeft dat de Messias het kwaad overwint. Naar die overwinning ziet de schepping halsreikend uit. De belofte van de verlossing van de schepping klinkt op elke pagina in de Bijbel. Door Jezus' wonderen en opstanding wordt zichtbaar dat God het materiële als geestelijke wil verlossen. De apostelen voeren strijd tegen wie één van beide verwerpt. Ze verkondigen dat christenen de 'eerstelingen' zijn van Gods nieuwe schepping. Hun identiteit is niet gekenmerkt door hun eigen fouten en onbekwaamheden. In Christus zijn ze een nieuwe schepping (2Ko5:17) en krijgen ze nieuw leven met een onverwoestbare gloednieuwe identiteit in Christus, waaraan niets toe te voegen valt.

Graag staan we als evangelische kerk dit themajaar stil bij dit wonder dat we nu al mogen proeven ('alles is nieuw') en waar we tegelijk op anticiperen, omdat de voltooiing van het nieuwe, de grote oogst, nog in de toekomst ligt ('alles wordt nieuw').

Dynamische jeugd

Van kinderclub tot jeugdbeweging bieden we dolle dagen aan jongeren. We verlangen ernaar een actieve, sportieve en positieve beweging te zijn die de levende boodschap van Jezus Christus hoog in het vaandel draagt. Dikwijls nemen we als EJV Ieper, deel aan Belfort op Stelten waarop we andere jeugdverenigingen sportief uitdagen. We stellen onze groepen u graag hieronder voor. Wil je een activiteit bijwonen. Geen probleem, kom gerust af. Bezoek de EJV-blog om de juiste tijd en plaats te weten.


Partners

Weekelijkse Samenkomsten

Zo. 9:30-11:00: Eredienst

Di. 10:00-11:00: Gebedsuur

Zie verder onze agenda

Gegevens Samenkomsten

Evangelische Kerk De Hoeksteen

Potijzestraat 69 • 8900 • IEPER

Tel. 057 21 29 36 • info@ekdehoeksteen.be

IBAN BE36 8918 0400 1381